Garantii

Kollektsioonidele b!design LVT, LVT-Premium, SPC ja ECO antakse 5-aastane täielik kommertsgarantii.
KASUTAMISEKS ERAMUTES, KEHTIB TOOTJA GARANTII 25 AASTAT.

Kehtivusvahemik

Kui põrandat on hooldatud vastavalt kasutusjuhendis esitatud teabele ja seda on kasutatud ettenähtud kasutusklassi piires ning paigaldatud vastavalt paigaldusjuhendile, kehtib garantii ainult järgmistele valdkondadele:

    1. Tootmisvead
    2. Delaminatsioon
    3. Tugevad, ebatavalised värvimuutused ja tuhmumine, tingimusel, et plangud ei ole puutunud kokku otsese päikesevalgusega.

Garantiist on välja jäetud:

  1. Tavaline kulumine, tahtlikult või tahtlikult tekitatud kahju: Kahjustused, mis on tingitud ebaõigest paigaldusest või hooldusest, sobimatute puhastusvahendite, leeliselise aluspinna või hüdrostaatilise surve tõttu tekkinud keemilisest lagunemisest, põletustest, pragudest, mõlkidest, plekkidest või läike kaotamisest normaalse vananemise või välismõjude tõttu.
  2. Tööjõud ehk kahjustatud põranda eemaldamise ja asenduspõranda paigaldamise tööjõukulud.
  3. Kasutuspiirangute, rendiaja hilinemise jms korral, mis on seotud kahjustatud materjali eemaldamise või ümberpaigutamisega, võib tekkida järelkahju. Igasugune täiendav hüvitis juhusliku või kaudse kahju eest on selgesõnaliselt välistatud.

Kui kohalike õigusnormide tõttu ei saa välistada kaudseid kahjusid, võivad punktis 2 loetletud piirangud olla ainult osaliselt kohaldatavad. Käesoleva garantiiga antakse konkreetsed õigused, sellest ei saa tuletada mingeid täiendavaid nõudeid või õigusi.

Seda garantiiteenust saab nõuda ainult siis, kui sellest viivitamatult teavitatakse turustaja/ edasimüüjat. Teatisele peab olema lisatud originaalarve koopia ja täielikult täidetud ja pildiga varustatud pretensiooniaruanne, garantiinõudeid saab heaks kiita ainult edasimüüja/kaupmees.

© 2022 - b!design - Kvaliteetne kaubamärk