Takuu

Mallistot b!design LVT, LVT-Premium, SPC ja ECO tarjoavat 5 VUODEN TÄYDELLISEN KAUPALLISEN TAKUUN.
VALMISTAJAN TAKUU ON VOIMASSA 25 VUOTTA.

Voimassaoloalue

Jos lattiaa on huollettu käyttöohjeessa annettujen tietojen mukaisesti, sitä on käytetty määritellyn käyttöluokan mukaisesti ja se on asennettu asennusohjeiden mukaisesti, takuu kattaa vain seuraavat alueet:

    1. Valmistusvirheet
    2. Delaminaatio
    3. Voimakkaat, epätavalliset väripoikkeamat ja haalistuminen edellyttäen, että lankut eivät ole altistuneet suoralle auringonvalolle.

Takuun ulkopuolelle jäävät:

  1. Normaali kuluminen, tahallisesti tai tahallisesti aiheutetut vahingot: Vauriot, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta tai huollosta, sopimattomista puhdistusaineista johtuvasta kemiallisesta hajoamisesta, emäksisistä alustoista tai hydrostaattisesta paineesta johtuvista vaurioista, palovammoista, halkeamista, kolhuista, tahroista tai kiillon menetyksestä, joka johtuu normaalista vanhenemisesta tai ulkoisista vaikutuksista.
  2. Työvoimakustannukset eli vaurioituneen lattian poistamisesta ja korvaavan lattian asentamisesta aiheutuvat työvoimakustannukset.
  3. Seuraavat vahingot voivat aiheutua käyttörajoituksista, viivästyneestä vuokra-ajasta jne., jotka liittyvät kyseisen materiaalin poistamiseen tai uudelleensijoittamiseen. Lisäkorvaukset satunnaisista tai välillisistä vahingoista on nimenomaisesti suljettu pois.

Jos välillisiä vahinkoja ei voida sulkea pois paikallisen lainsäädännön vuoksi, kohdassa 2 lueteltuja rajoituksia voidaan soveltaa vain osittain. Tämä takuu antaa erityiset oikeudet, eikä siitä voida johtaa muita vaatimuksia tai oikeuksia.

Tätä takuuhuoltoa voidaan vaatia vain ilmoittamalla siitä välittömästi jakelijalle/jälleenmyyjälle. Ilmoitukseen on liitettävä kopio alkuperäisestä laskusta ja täysin täytetty reklamaatioraportti, jossa on kuvia, ja takuuvaatimuksen voi hyväksyä vain jakelija/jälleenmyyjä.

© 2022 - b!design - Laadukas tuotemerkki