Záruka

Na kolekcie b!design LVT, LVT-Premium, SPC a ECO poskytujeme 5-ročnú plnú komerčnú záruku.
NA POUŽITIE V SÚKROMNÝCH DOMOCH PLATÍ ZÁRUKA VÝROBCU 25 ROKOV.

Rozsah platnosti

Za predpokladu, že podlaha bola udržiavaná v súlade s informáciami uvedenými v návode na použitie a používaná v rámci určenej triedy použitia a inštalovaná v súlade s pokynmi na inštaláciu, záruka sa vzťahuje len na tieto oblasti:

    1. Výrobné chyby
    2. Odlupovanie
    3. Výrazné, neobvyklé farebné odchýlky a vyblednutie za predpokladu, že dosky neboli vystavené priamemu slnečnému žiareniu.

Zo záruky sú vylúčené:

  1. Bežné opotrebenie, poškodenie spôsobené úmyselne alebo úmyselne: Poškodenie v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo údržby, chemického rozkladu v dôsledku nevhodných čistiacich prostriedkov, alkalických podkladov alebo poškodenia v dôsledku hydrostatického tlaku, popálenín, prasklín, preliačenín, škvŕn alebo straty lesku v dôsledku bežného starnutia alebo vonkajších vplyvov.
  2. práca alebo náklady na odstránenie poškodenej podlahy a inštaláciu náhradnej podlahy.
  3. Následné škody môžu vzniknúť v prípade obmedzenia používania, oneskoreného prenájmu atď., ktoré súvisia s odstránením alebo opätovným umiestnením dotknutého materiálu. Akákoľvek ďalšia náhrada náhodných alebo následných škôd je výslovne vylúčená.

Ak následné škody nemožno vylúčiť z dôvodu miestnych právnych predpisov, obmedzenia uvedené v bode 2 sa môžu uplatniť len čiastočne. Touto zárukou sa udeľujú osobitné práva, nemožno z nej odvodzovať žiadne ďalšie nároky ani práva.

Tento záručný servis je možné uplatniť len bezodkladným oznámením distribútorovi/predajcovi. K oznámeniu je potrebné priložiť kópiu originálnej faktúry a kompletne vyplnený reklamačný protokol s obrázkami, reklamáciu môže schváliť len distribútor/predajca.

© 2022 - b!design - Značka kvality od