Garantie

De collecties b!design LVT, LVT-Premium, SPC en ECO bieden een 5 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE VOOR COMMERCIËLE toepassingen.
VOOR GEBRUIK IN PARTICULIERE WONINGEN, GELDT DE FABRIEKSGARANTIE VOOR 25 JAAR.

Geldigheidsbereik

Op voorwaarde dat de vloer werd onderhouden in overeenstemming met de informatie in de gebruikershandleiding en werd gebruikt binnen de gespecificeerde gebruiksklasse en werd geïnstalleerd in overeenstemming met de installatie-instructies, dekt de garantie alleen de volgende gebieden:

    1. Fabricagefouten
    2. Delaminatie
    3. Sterke, ongewone kleurafwijkingen en verbleking, mits de planken niet aan direct zonlicht zijn blootgesteld.

Uitgesloten van de garantie zijn:

  1. Normale slijtage, opzettelijk of opzettelijk veroorzaakte schade: Schade als gevolg van onjuiste installatie of onderhoud, chemische afbraak als gevolg van ongeschikte schoonmaakmiddelen, alkalische ondergronden of schade als gevolg van hydrostatische druk, brandwonden, scheuren, deuken, vlekken of glansverlies als gevolg van normale veroudering of invloeden van buitenaf.
  2. Arbeid of de arbeidskosten voor het verwijderen van de beschadigde vloer en het plaatsen van de vervangingsvloer.
  3. Gevolgschade kan ontstaan in geval van gebruiksbeperkingen, vertraagde huurtijd, enz. Iedere verdere vergoeding van incidentele of gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien gevolgschade niet kan worden uitgesloten op grond van plaatselijke wettelijke bepalingen, kunnen de onder punt 2 genoemde beperkingen slechts gedeeltelijk van toepassing zijn. Aan deze garantie worden specifieke rechten ontleend; er kunnen geen verdere aanspraken of rechten aan worden ontleend.

Op deze garantieservice kan alleen aanspraak worden gemaakt door de distributeur/dealer onmiddellijk op de hoogte te stellen. De melding moet vergezeld gaan van een kopie van de originele factuur en een volledig ingevuld schaderapport met foto’s, de garantieclaim kan alleen worden goedgekeurd door de distributeur/dealer.

© 2022 - b!design - Een kwaliteitsmerk van