Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. We willen dat u zich veilig voelt bij ons. Daarom zien wij en onze functionaris voor gegevensbescherming toe op de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Europese verordening gegevensbescherming (DSGVO) en de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG). Hieronder willen wij u informeren over de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en hoe u uw rechten kunt uitoefenen. U kunt de verklaring inzake gegevensbescherming te allen tijde raadplegen via het tabblad “Gegevensbescherming” onderaan elke pagina.

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

B! Design is een aanbieding van BAUHAUS. De klantenservice wordt verzorgd door de BAUHAUS-ondernemingen(https://www.bauhaus.info/gesellschaften) op basis van een overeenkomst over de gezamenlijk verantwoordelijke personen in de zin van Art. 26 Para. 1 P. 1 GDPR. Het centrale contactpunt voor vragen van klanten of betrokkenen in verband met gegevensbescherming is

BAUHAUS AG
Mannheim filiaal
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
Duitsland
Telefoon: 0800 3905 000
E-mail: datenschutz@bauhaus.info.

BAUHAUS AG gaat ervan uit dat de rechten van de betrokkene in overeenstemming met de GDPR worden nageleefd (zie hieronder rechten van de betrokkene).
De BAUHAUS-ondernemingen sturen alle vragen van klanten en derden over gegevensbescherming door naar BAUHAUS AG. Rechtstreekse verzoeken aan de functionaris voor gegevensbescherming blijven onaangetast. De wezenlijke inhoud van de overeenkomst van de gezamenlijk verantwoordelijke personen in de zin van artikel 26, lid. 1 S. 1 DSGVO is te vinden op: www.bauhaus.info/gemeinsam_verantwortliche.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Indien u als betrokkene vragen heeft over de behandeling van uw gegevens in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming, zijn er twee manieren waarop u uw vragen kunt stellen of uw bezorgdheid kunt uiten:

  • Voor algemene vragen over gegevensbescherming en de uitoefening van de rechten van de betrokkene, zoals een verzoek om informatie, kunt u contact opnemen met BAUHAUS gegevensbescherming via: datenschutz@bauhaus.info; en
  • Voor specifieke vragen kunt u ook te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met de aangewezen functionaris voor gegevensbescherming: datenschutzbeauftragter@bauhaus.info.

Doel en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Serverlogbestanden

Wanneer u www.bdesign-vinyl.de bezoekt, legt de webserver dit automatisch vast in zogenaamde serverlogbestanden. Deze gegevens omvatten de gebruikte browser, het besturingssysteem en de toegangstijd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische evaluatie en om veiligheidsredenen (bv. om misbruik of fraude op te sporen) en voor de werking van de website. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 S. 1 lit. f) GDPR. Ons legitiem belang is de werking en de presentatie, alsmede de verbetering van de stabiliteit en de functionaliteit van onze website.

De verstrekking van voornoemde persoonsgegevens door u is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder de verwerking van serverlogbestanden kunnen de dienstverlening en de functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien is het mogelijk dat bepaalde diensten niet beschikbaar zijn of beperkt zijn.

Gebruik van cookies

Cookies worden op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen, worden toegewezen aan de browser die u gebruikt, en via welke bepaalde informatie stroomt naar de instantie die de cookie instelt.

Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Zij dienen om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken. Op deze website worden cookies gebruikt, bijvoorbeeld om het bezoekersgedrag op de website te evalueren. U kunt uw browserinstellingen aan uw voorkeuren aanpassen en, bijvoorbeeld, cookies van derden of alle cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat u dan wellicht niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruiker wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google is gecertificeerd in het kader van het Privacy Shield en biedt daarmee de garantie dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen. Op basis van de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt. De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 6 para. 1 S. 1 lit. a) GDPR. U kunt uw toestemming hiervoor te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Hieronder worden de herroepingsmogelijkheden beschreven die u daartoe ter beschikking staan.

Wij gebruiken alleen Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort.

Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het online-aanbod aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin die onder de volgende link beschikbaar is, te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellingen en opt-out opties, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google(https://policies.google.com/technologies/ads) en de instellingen voor de weergave van advertenties door Google(https://adssettings.google.com/authenticated).

Als alternatief voor de browser add-on of binnen browsers op mobiele apparaten, kunt u op deze link klikken om het verzamelen door Google Analytics binnen deze website in de toekomst te voorkomen:

[borlabs-cookie id=”google-analytics” type=”btn-switch-consent” /]

Analytics Opt-Out

Dit plaatst een opt-out cookie op uw apparaat. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.
De verstrekking van voornoemde persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder deze gegevens is de analyse, optimalisering en economische exploitatie van ons online-aanbod echter niet mogelijk.

Cookie toestemming met Borlabs Cookie

Onze website maakt gebruik van de cookie-toestemmingstechnologie van Borlabs Cookie om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (hierna Borlabs genoemd).
Wanneer u onze website bezoekt, wordt in uw browser een cookie van Borlabs opgeslagen, waarin de toestemmingen die u hebt gegeven of de intrekking van deze toestemmingen worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet gedeeld met de cookie-provider van Borlabs.
De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of de Borlabs cookie zelf verwijdert, of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaringstermijnen blijven onaangetast. Details over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie zijn te vinden op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.
De cookie-toestemmingstechnologie van Borlabs wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 6. 1 S. 1 lit. c GDPR.
[borlabs-cookie type=”btn-cookie-preference” title=”Cookie-instellingen wijzigen” /]

YouTube

Onze site maakt gebruik van de provider YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, vertegenwoordigd door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, voor de integratie van video’s. Normaal gesproken wordt, wanneer u een pagina met ingesloten video’s oproept, uw IP-adres al naar YouTube verzonden en worden er cookies op uw computer geïnstalleerd.

Wij hebben onze YouTube-video’s echter ingesloten met de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus (in dit geval neemt YouTube nog steeds contact op met de Double Klick-service van Google, maar volgens het privacybeleid van Google worden daarbij geen persoonsgegevens geëvalueerd). Dit betekent dat YouTube niet langer informatie over bezoekers opslaat, tenzij ze de video bekijken. Wanneer u op de video klikt, wordt uw IP-adres doorgegeven aan YouTube en komt YouTube te weten dat u de video hebt bekeken. Als u bent ingelogd op YouTube, wordt deze informatie ook toegewezen aan uw gebruikersaccount (u kunt dit voorkomen door uit te loggen op YouTube voordat u de video bekijkt).

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube verwijzen wij u naar hun privacybeleid. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt ook uw persoonsgegevens in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.”

Ontvangers van de persoonsgegevens

Zoals wettelijk is toegestaan, zullen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de volgende bedrijven binnen de EU:
Andere BAUHAUS-ondernemingen(https://www.bauhaus.info/gesellschaften) en hun orderverwerkers, indien nodig, voor verder overleg, voor het afsluiten van gewenste contracten of voor het verlenen van een andere dienst en orderverwerkers van BAUHAUS AG voor IT-diensten en voor het beheer van de backend van de website.

Duur van de gegevensopslag

Wij bewaren uw gegevens zo lang als het respectieve doel vereist:

  • Serverlogbestanden: 30 dagen
  • Google Analytics Cookie: 2. jaar

Rechten van de betrokkenen

Uw rechten als betrokkene worden door de BAUHAUS-ondernemingen uitvoerig gewaarborgd.

Intrekking van de toestemming

Voor zover u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van deze website, kunt u deze toestemming intrekken overeenkomstig Art. 7 Para. 3 DSGVO op elk moment. De herroeping kan per e-mail naar datenschutz@bauhaus.info of schriftelijk naar bovenstaand adres worden gezonden. De gevolgen van de intrekking blijven beperkt tot het feit dat de betrokken persoonsgegevens in de toekomst niet meer zullen worden verwerkt. Een dergelijke herroeping heeft dus gevolgen voor de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u die aan ons heeft meegedeeld. In dat geval is het echter mogelijk dat de betrokken gegevens in de toekomst niet meer kunnen worden verwerkt.

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking op grond van artikel 6, lid 6. 1 S. 1 lit. f) DSGVO

Op grond van artikel 21, lid. 1 p. 1 DSGVO het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van Art. 6 (1) DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. 1 S. 1 lit. f) DSGVO.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Andere rechten

U hebt de volgende verdere rechten met betrekking tot uw verwerkte persoonsgegevens indien de respectieve specifieke voorwaarden jegens de voor de verwerking verantwoordelijke zijn vervuld:

  • Recht op toegang van de betrokkene, art. 15 GDPR;
  • Recht op rectificatie, art. 16 GDPR;
  • Recht op wissen, art. 17 DSGVO;
  • Recht op beperking van de verwerking, art. 18 GDPR; en
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 DSGVO.
  • U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR.
Bijwerking en wijziging

Het privacybeleid moet van tijd tot tijd worden aangepast aan de feitelijke omstandigheden en aan de juridische situatie. Raadpleeg de verklaring inzake gegevensbescherming voordat u van ons aanbod gebruik maakt, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen of updates.

Stand: 15.08.2019

© 2024 - b!design - Een kwaliteitsmerk van