Zásady ochrany osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Chceme, aby ste sa u nás cítili bezpečne. Z tohto dôvodu my a náš úradník pre ochranu údajov zabezpečujeme dodržiavanie predpisov o ochrane údajov, najmä európskeho nariadenia o ochrane údajov (DSGVO) a nemeckého spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG). Nižšie by sme vás chceli informovať o účeloch spracovania vašich údajov a o tom, ako môžete uplatniť svoje práva. K vyhláseniu o ochrane údajov máte kedykoľvek prístup prostredníctvom záložky „Ochrana údajov“ v päte každej stránky.

Meno a kontaktné údaje zodpovednej osoby

B! Dizajn je ponuka spoločnosti BAUHAUS. Zákaznícky servis zabezpečujú spoločnosti BAUHAUS(https://www.bauhaus.info/gesellschaften) na základe dohody o spoločných zodpovedných osobách v zmysle § 26 ods. 1 STR. 1 GDPR. Ústredným kontaktným miestom pre otázky zákazníkov alebo dotknutých osôb týkajúce sa ochrany údajov je

BAUHAUS AG
Pobočka Mannheim
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
Nemecko
Telefón: 0800 3905 000
E-mail: datenschutz@bauhaus.info.

Spoločnosť BAUHAUS AG preberá plnenie práv dotknutej osoby v súlade s GDPR (pozri nižšie práva dotknutej osoby).
Spoločnosti BAUHAUS postupujú všetky otázky zákazníkov a tretích strán týkajúce sa ochrany údajov spoločnosti BAUHAUS AG. Priame žiadosti adresované úradníkovi pre ochranu údajov zostávajú nedotknuté. Podstatným obsahom dohody spoločne zodpovedných osôb v zmysle § 26 ods. 1 S. 1 DSGVO nájdete na adrese: www.bauhaus.info/gemeinsam_verantwortliche.

Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov

Ak máte ako dotknutá osoba otázky týkajúce sa nakladania s vašimi údajmi podľa zákona o ochrane údajov, môžete svoje otázky položiť alebo predložiť svoje obavy dvoma spôsobmi:

  • V prípade všeobecných otázok týkajúcich sa ochrany údajov a uplatňovania práv dotknutej osoby, ako je napríklad žiadosť o informácie, kontaktujte spoločnosť BAUHAUS na adrese: datenschutz@bauhaus.info a
  • V prípade konkrétnych otázok sa môžete kedykoľvek obrátiť aj priamo na vymenovaného úradníka pre ochranu údajov na adrese: datenschutzbeauftragter@bauhaus.info.

Účel a právny základ spracovania údajov

Súbory denníka servera

Keď navštívite stránku www.bdesign-vinyl.de, webový server to automaticky zaznamená do takzvaných protokolových súborov servera. Tieto údaje zahŕňajú použitý prehliadač, operačný systém a čas prístupu. Tieto údaje sa používajú len na účely štatistického vyhodnotenia a z bezpečnostných dôvodov (napr. na objasnenie prípadov zneužitia alebo podvodu) a na prevádzku webovej stránky. Právnym základom pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 S. 1 lit. f) GDPR. Naším oprávneným záujmom je prevádzka a prezentácia, ako aj zlepšenie stability a funkčnosti našej webovej stránky.

Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov od vás nie je vyžadované zo zákona ani na základe zmluvy. Bez spracovania protokolových súborov servera však nie je možné zaručiť služby a funkčnosť našich webových stránok. Okrem toho jednotlivé služby nemusia byť k dispozícii alebo môžu byť obmedzené.

Používanie súborov cookie

Súbory cookie sa ukladajú do vášho počítača, keď používate našu webovú lokalitu. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na váš pevný disk, priraďujú sa k používanému prehliadaču a prostredníctvom nich sa určité informácie posielajú orgánu, ktorý súbor cookie nastavil.

Súbory cookie nemôžu spúšťať programy ani prenášať vírusy do vášho počítača. Slúžia na to, aby bola internetová ponuka ako celok užívateľsky prívetivejšia a efektívnejšia. Súbory cookie sa na tejto webovej stránke používajú napríklad na vyhodnocovanie správania návštevníkov na webovej stránke. Nastavenia prehliadača môžete nakonfigurovať podľa svojich preferencií a napríklad odmietnuť prijímanie súborov cookie tretích strán alebo všetkých súborov cookie. Upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Služba Google Analytics

Používame službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). Spoločnosť Google používa súbory cookie. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní online ponuky používateľom sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Spoločnosť Google je certifikovaná v rámci štítu na ochranu súkromia, čím poskytuje záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Spoločnosť Google bude tieto informácie používať v našom mene na účely vyhodnocovania vášho používania našej webovej lokality, zostavovania správ o aktivite na webovej lokalite pre prevádzkovateľov webovej lokality a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa aktivity na webovej lokalite a používania internetu. Zo spracovaných údajov možno vytvoriť pseudonymné profily používateľov. Spracovanie údajov je založené na vašom súhlase podľa článku 6 ods. 1 S. 1 lit. a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. V nasledujúcom texte sú opísané možnosti odvolania, ktoré máte na tento účel k dispozícii.

Službu Google Analytics používame len s aktivovanou anonymizáciou IP. To znamená, že spoločnosť Google skracuje IP adresu používateľa v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti.

IP adresa odoslaná prehliadačom používateľa sa nespája s inými údajmi spoločnosti Google. Používatelia môžu zabrániť ukladaniu súborov cookie príslušným nastavením softvéru svojho prehliadača; používatelia môžu tiež zabrániť zhromažďovaniu údajov vytvorených súborom cookie a súvisiacich s používaním online ponuky spoločnosti Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Google, nastaveniach a možnostiach odhlásenia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google(https://policies.google.com/technologies/ads) a v nastaveniach zobrazovania reklám spoločnosťou Google(https://adssettings.google.com/authenticated).

Ako alternatívu k doplnku prehliadača alebo v rámci prehliadačov na mobilných zariadeniach kliknite na tento odkaz, aby ste v budúcnosti zabránili zhromažďovaniu údajov službou Google Analytics na tejto webovej lokalite:

[borlabs-cookie id=“google-analytics“ type=“btn-switch-consent“ /]

Odhlásenie sa z analytiky

Týmto sa do vášho zariadenia umiestni súbor cookie s možnosťou odhlásenia. Ak vymažete súbory cookie, musíte znova kliknúť na toto prepojenie.
Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov nie je vyžadované zo zákona ani zo zmluvy. Bez týchto údajov však nie je možná analýza, optimalizácia a hospodárne fungovanie našej online ponuky.

Súhlas so súborom cookie spoločnosti Borlabs

Naša webová stránka používa technológiu súhlasu so súbormi cookie spoločnosti Borlabs Cookie na získanie vášho súhlasu s ukladaním určitých súborov cookie vo vašom prehliadači a na zdokumentovanie tohto súhlasu v súlade so zákonom o ochrane údajov. Poskytovateľom tejto technológie je spoločnosť Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (ďalej len „Borlabs“).
Keď vstúpite na našu webovú stránku, vo vašom prehliadači sa uloží súbor cookie spoločnosti Borlabs, ktorý uchováva súhlasy, ktoré ste udelili, alebo odvolanie týchto súhlasov. Tieto údaje sa nezdieľajú s poskytovateľom súborov cookie spoločnosti Borlabs.
Zhromaždené údaje sa budú uchovávať dovtedy, kým nás nepožiadate o ich vymazanie alebo kým sami nevymažete súbor cookie spoločnosti Borlabs, alebo kým nepominie účel uchovávania údajov. Povinné zákonné lehoty uchovávania zostávajú nedotknuté. Podrobnosti o spracovaní údajov spoločnosti Borlabs Cookie nájdete na adrese https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.
Používanie technológie súhlasu so súbormi cookie spoločnosti Borlabs sa vykonáva s cieľom získať zákonom požadované súhlasy na používanie súborov cookie. Právnym základom je článok 6 ods. 1 S. 1 lit. c GDPR.
[borlabs-cookie type=“btn-cookie-preference“ title=“Zmena nastavení súborov cookie“ /]

YouTube

Naša stránka používa na integráciu videí poskytovateľa YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, zastúpeného spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Keď vyvoláte stránku s vloženými videami, vaša IP adresa sa už zvyčajne odošle do služby YouTube a do vášho počítača sa nainštalujú súbory cookie.

Naše videá v službe YouTube sme však vložili s rozšíreným režimom ochrany údajov (v tomto prípade služba YouTube stále kontaktuje službu Double Klick spoločnosti Google, ale podľa zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Google sa osobné údaje v tomto procese nevyhodnocujú). To znamená, že YouTube už neukladá informácie o návštevníkoch, pokiaľ si nepozrú video. Keď kliknete na video, vaša IP adresa sa prenesie do služby YouTube a spoločnosť YouTube sa dozvie, že ste si video pozreli. Ak ste prihlásení do služby YouTube, tieto informácie budú priradené aj k vášmu používateľskému kontu (môžete tomu zabrániť tak, že sa pred zobrazením videa odhlásite zo služby YouTube).

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania a spracovania údajov spoločnosťou YouTube nájdete v jej zásadách ochrany osobných údajov. Nájdete tu aj ďalšie informácie o svojich právach a možnostiach nastavenia na ochranu súkromia: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje aj v USA a prihlásila sa k Štítu na ochranu súkromia medzi EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.“

Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje budú v súlade so zákonom poskytnuté nasledujúcim spoločnostiam v rámci EÚ:
Iné spoločnosti BAUHAUS(https://www.bauhaus.info/gesellschaften) a ich spracovatelia objednávok, ak je to potrebné, na ďalšie poradenstvo, na uzatvorenie požadovaných zmlúv alebo na poskytnutie inej služby a spracovatelia objednávok spoločnosti BAUHAUS AG na IT služby a na správu backendu webovej stránky.

Trvanie uchovávania údajov

Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako si to vyžaduje príslušný účel:

  • Súbory denníka servera: 30 dní
  • Súbor cookie služby Google Analytics: 2 roky

Práva dotknutých osôb

Vaše práva ako dotknutej osoby sú komplexne zaručené spoločnosťami BAUHAUS.

Odvolanie súhlasu

Pokiaľ ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s používaním tejto webovej stránky, môžete tento súhlas odvolať v súlade s článkom 7 ods. 3 DSGVO kedykoľvek. Odvolanie môžete zaslať e-mailom na adresu datenschutz@bauhaus.info alebo písomne na vyššie uvedenú adresu. Účinky odvolania sa obmedzujú na skutočnosť, že príslušné osobné údaje sa už v budúcnosti nebudú spracúvať. Takéto odvolanie má preto vplyv na prípustnosť spracovania vašich osobných údajov po tom, ako ste nám ich oznámili. Upozorňujeme, že v takomto prípade však už nemusí byť v budúcnosti možné príslušné údaje spracúvať.

Právo namietať proti spracovaniu podľa článku 6 ods. 1 S. 1 lit. f) DSGVO

Podľa článku 21 ods. 1 ods. 1 DSGVO právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 DSGVO z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie. 1 S. 1 lit. f) DSGVO.

Ak vznesiete námietku, vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracúvanie neslúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Ostatné práva

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte nasledujúce ďalšie práva, ak sú splnené príslušné osobitné podmienky vo vzťahu k prevádzkovateľovi:

  • Právo dotknutej osoby na prístup k údajom, článok 15 GDPR;
  • Právo na opravu, článok 16 GDPR;
  • Právo na výmaz, článok 17 DSGVO;
  • Právo na obmedzenie spracovania, článok 18 GDPR, a
  • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 DSGVO.
  • Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, porušuje GDPR.
Aktualizácia a úprava

Zásady ochrany osobných údajov sa musia z času na čas prispôsobiť aktuálnym okolnostiam a právnej situácii. Pred použitím našej ponuky si skontrolujte vyhlásenie o ochrane údajov, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách alebo aktualizáciách.

Stojan: 15.08.2019

© 2024 - b!design - Značka kvality od