Odtlačok

Prevádzkovateľom týchto internetových stránok je

BAUHAUS E-Business GmbH & Co KG
Gutenbergstraße 21
D-68167 Mannheim

IČ DPH: DE 156673152
Miestny súd Mannheim: HRA 3983

Telefón: +49 800 3905 000
E-mail: service@bauhaus.info

Osobne zodpovedný partner

Werkhaus GmbH
Sídlo: Mannheim
Miestny súd Mannheim HRB 6426
Konatelia: Bernd Baus, Lutz Fiedler

Oznámenie o zodpovednosti

Napriek dôkladnej kontrole obsahu nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov. Za obsah odkazovaných stránok sú zodpovední výlučne ich prevádzkovatelia.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Nezaručujeme presnosť obsahu. Príspevky vychádzajú zo zdrojov, ktoré považujeme za dôveryhodné. Preto nemožno prevziať žiadnu zodpovednosť ani záruku za aktuálnosť, správnosť a úplnosť poskytnutých informácií.
Komerčné použitie a/alebo ďalšie šírenie obsahu týchto internetových stránok si vyžaduje písomný súhlas.
Informácie na našej webovej stránke boli zostavené starostlivo a v súlade so súčasným stavom vedy a techniky. Úroveň vedomostí a skúseností sa neustále vyvíja. Preto sa pred vykonaním akejkoľvek práce vždy uistite, že ste skontrolovali aktuálny stav webovej stránky. Berte prosím na vedomie, že našu zodpovednosť za informácie na týchto stránkach musíme obmedziť na úmysel, hrubú nedbanlivosť a porušenie základných povinností. Opísané aplikácie výrobkov nemôžu zohľadňovať osobitné okolnosti jednotlivých prípadov. Preto skontrolujte, či sú použité výrobky vhodné na konkrétnu aplikáciu, a vždy zohľadnite návod na použitie a informácie výrobcu.

Obrázkové kredity

© Shutterstock(shutterstock.com)

© 2024 - b!design - Značka kvality od