avtrykk

Operatøren av denne nettsiden er

BAUHAUS E-Business GmbH & Co. KG
Gutenbergstrasse 21
D-68167 Mannheim

MVA-ID-nr.: DE 156673152
tingrett i Mannheim: HRA 3983

Telefon: +49 800 3905 000
E-post: service@bauhaus.info

Personlig ansvarlig partner

Werkhaus GmbH
Sete: Mannheim
Mannheim tingrett HRB 6426
Administrerende direktører: Bernd Baus, Lutz Fiedler

Ansvarsfraskrivelse

Til tross for nøye innholdskontroll påtar vi oss intet ansvar for innholdet i eksterne lenker. Operatørene av de koblede sidene er alene ansvarlige for innholdet deres.

Ansvarsfraskrivelse

Vi garanterer ikke riktigheten av noe innhold. Bidragene er basert på kilder som vi anser som pålitelige. Et ansvar eller garanti for aktualitet, korrekthet og fullstendighet av den oppgitte informasjonen kan derfor ikke tas.
Kommersiell bruk og/eller spredning av innholdet på denne nettsiden krever skriftlig samtykke.
Informasjonen på nettstedet vårt ble laget med omhu og basert på den nåværende toppmoderne innen vitenskap og teknologi. Kunnskaps- og erfaringsnivået er i stadig utvikling. Sørg derfor for at du alltid sjekker siste versjon av nettsiden før du utfører arbeidet. Vennligst forstå at vi må begrense vårt ansvar for informasjonen på disse sidene til forsett, grov uaktsomhet og brudd på vesentlige forpliktelser. De beskrevne produktapplikasjonene kan ikke ta hensyn til spesielle omstendigheter i enkelttilfeller. Sjekk derfor produktene som brukes for deres egnethet for den spesifikke applikasjonen og ta alltid hensyn til bruksanvisningen og produsentens informasjon.

bildekreditt

© Shutterstock ( shutterstock.com )

© 2024 - b!design - Et kvalitetsmerke fra