Otisk

Provozovatelem těchto internetových stránek je

BAUHAUS E-Business GmbH & Co KG
Gutenbergstraße 21
D-68167 Mannheim

DIČ: DE 156673152
Místní soud Mannheim: HRA 3983

Telefon: +49 800 3905 000
E-mail: service@bauhaus.info

Osobně odpovědný partner

Werkhaus GmbH
Sídlo: Mannheim
Místní soud Mannheim HRB 6426
Jednatelé: Bernd Baus, Lutz Fiedler

Upozornění na odpovědnost

I přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Za obsah odkazovaných stránek odpovídají výhradně jejich provozovatelé.

Odmítnutí odpovědnosti

Nezaručujeme přesnost obsahu. Příspěvky vycházejí ze zdrojů, které považujeme za důvěryhodné. Proto nelze převzít žádnou odpovědnost ani záruku za aktuálnost, správnost a úplnost poskytnutých informací.
Komerční využití a/nebo další šíření obsahu těchto internetových stránek vyžaduje písemný souhlas.
Informace na našich webových stránkách byly pečlivě sestaveny v souladu se současným stavem vědy a techniky. Úroveň znalostí a zkušeností se neustále vyvíjí. Proto se vždy ujistěte, že před provedením jakékoli práce zkontrolujete aktuální stav webových stránek. Berte prosím na vědomí, že jsme povinni omezit naši odpovědnost za informace na těchto stránkách na úmysl, hrubou nedbalost a porušení základních povinností. Popsané aplikace výrobků nemohou zohlednit zvláštní okolnosti jednotlivých případů. Zkontrolujte proto vhodnost použitých výrobků pro konkrétní použití a vždy zohledněte návod k použití a informace výrobce.

Obrázky

© Shutterstock(shutterstock.com)

© 2024 - b!design - Kvalitní značka od