Jälg

Nende veebilehtede operaator on

BAUHAUS E-Business GmbH & Co KG
Gutenbergstraße 21
D-68167 Mannheim

Käibemaksu ID nr: DE 156673152
Kohalik kohus Mannheim: HRA 3983

Telefon: +49 800 3905 000
E-post: service@bauhaus.info

Isiklikult vastutav partner

Werkhaus GmbH
Istekoht: Mannheim
Kohalik kohus Mannheim HRB 6426
Tegevdirektorid: Bernd Baus, Lutz Fiedler

Vastutuse teatis

Hoolimata hoolikast sisukontrollist ei võta me vastutust väliste linkide sisu eest. Lingitud lehekülgede operaatorid vastutavad nende sisu eest ainuisikuliselt.

Vastutusnõue

Me ei garanteeri ühegi sisu täpsust. Panused põhinevad allikatel, mida me peame usaldusväärseks. Seetõttu ei saa võtta mingit vastutust ega garantiid esitatud teabe aktuaalsuse, õigsuse ja täielikkuse eest.
Nende veebilehtede sisu äriline kasutamine ja/või edasine levitamine nõuab kirjalikku nõusolekut.
Meie veebisaidil olev teave on koostatud hoolikalt ning kooskõlas teaduse ja tehnoloogia hetkeseisu nõuetega. Teadmiste ja kogemuste tase areneb pidevalt. Seetõttu veenduge, et enne mis tahes tööde teostamist kontrolliksite alati veebilehe viimast seisu. Palun mõistke, et me peame piirama oma vastutust nendel lehekülgedel esitatud teabe eest tahtluse, raske hooletuse ja oluliste kohustuste rikkumisega. Kirjeldatud tooterakendustes ei ole võimalik arvesse võtta üksikjuhtumi eriomaseid asjaolusid. Seetõttu kontrollige, kas kasutatavad tooted sobivad konkreetseks kasutusviisiks, ning võtke alati arvesse kasutusjuhendit ja tootja teavet.

Pildikrediit

© Shutterstock(shutterstock.com)

© 2024 - b!design - Kvaliteetne kaubamärk