Tryck

Operatören av dessa internetsidor är

BAUHAUS E-Business GmbH & Co KG
Gutenbergstraße 21
D-68167 Mannheim

Momsregistreringsnummer: DE 156673152
Tingsrätt Mannheim: HRA 3983

Telefon: +49 800 3905 000
E-post: service@bauhaus.info

Personligen ansvarig partner

Werkhaus GmbH
Plats: Mannheim
Tingsrätt Mannheim HRB 6426
Verkställande direktörer: Bernd Baus, Lutz Fiedler

Meddelande om ansvarsskyldighet

Trots noggrann kontroll av innehållet tar vi inget ansvar för innehållet i externa länkar. Operatörerna av de länkade sidorna är ensamma ansvariga för deras innehåll.

Ansvarsfriskrivning

Vi garanterar inte att innehållet är korrekt. Bidragen bygger på källor som vi anser vara pålitliga. Därför kan inget ansvar eller någon garanti tas på sig för att informationen är aktuell, korrekt och fullständig.
Kommersiell användning och/eller vidare distribution av innehållet på dessa webbsidor kräver skriftligt tillstånd.
Informationen på vår webbplats har sammanställts med omsorg och i enlighet med den aktuella vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Kunskaps- och erfarenhetsnivån utvecklas hela tiden. Se därför till att du alltid kontrollerar webbplatsens senaste status innan du utför något arbete. Vi måste begränsa vårt ansvar för informationen på dessa sidor till uppsåt, grov vårdslöshet och åsidosättande av väsentliga skyldigheter. De beskrivna produkttillämpningarna kan inte ta hänsyn till särskilda omständigheter i det enskilda fallet. Kontrollera därför att de produkter som används är lämpliga för den specifika tillämpningen och ta alltid hänsyn till bruksanvisningar och tillverkarens information.

Bildkrediter

© Shutterstock (shutterstock.com)

© 2024 - b!design - Ett kvalitetsmärke från