Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg hos oss. Därför ser vi och vårt dataskyddsombud till att dataskyddsbestämmelserna följs, särskilt den europeiska dataskyddsförordningen (DSGVO) och den tyska federala dataskyddslagen (BDSG). Nedan vill vi informera dig om de syften för vilka dina uppgifter behandlas och hur du kan utöva dina rättigheter. Du kan när som helst få tillgång till dataskyddsdeklarationen via fliken ”Dataskydd” längst ner på varje sida.

Den ansvariga personens namn och kontaktuppgifter

B! Design är ett erbjudande från BAUHAUS. Kundtjänst tillhandahålls av BAUHAUS-företag(https://www.bauhaus.info/gesellschaften) på grundval av ett avtal om gemensamt ansvariga personer i enlighet med artikel 26.2. 1 P. 1 GDPR. Den centrala kontaktpunkten för dataskyddsrelaterade förfrågningar från kunder eller registrerade personer är följande

BAUHAUS AG
Filialen i Mannheim
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
Tyskland
Telefon: 0800 3905 000
E-post: datenschutz@bauhaus.info.

BAUHAUS AG tar på sig att uppfylla den registrerades rättigheter i enlighet med GDPR (se nedan rättigheter för den registrerade).
BAUHAUS-företagen vidarebefordrar alla förfrågningar från kunder och tredje parter om dataskydd till BAUHAUS AG. Direkta förfrågningar till dataskyddsombudet förblir oförändrade. 1 S. 1 DSGVO finns på följande adress: www.bauhaus.info/gemeinsam_verantwortliche.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Om du som registrerad har frågor om hanteringen av dina uppgifter enligt dataskyddslagstiftningen finns det två sätt för dig att ställa dina frågor eller framföra dina synpunkter:

  • För allmänna frågor om dataskydd och utövandet av den registrerades rättigheter, t.ex. en begäran om information, vänligen kontakta BAUHAUS dataskydd på: datenschutz@bauhaus.info, och
  • För specifika frågor är du också välkommen att när som helst kontakta det utsedda dataskyddsombudet direkt på följande adress: datenschutzbeauftragter@bauhaus.info.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av uppgifter

Serverloggfiler

När du besöker www.bdesign-vinyl.de registrerar webbservern automatiskt detta i så kallade serverloggfiler. Dessa uppgifter omfattar den webbläsare som används, operativsystem och åtkomsttid. Dessa uppgifter används endast för statistisk utvärdering och av säkerhetsskäl (t.ex. för att klargöra missbruk eller bedrägeri) och för att driva webbplatsen. Den rättsliga grunden för databehandlingen är artikel 6.6. 1 S. 1 lit. f) GDPR. Vårt legitima intresse är att driva och presentera samt förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats.

Det är varken juridiskt eller avtalsmässigt nödvändigt att du lämnar de ovannämnda personuppgifterna. Utan behandling av serverloggfiler kan vi dock inte garantera att vår webbplats fungerar och fungerar. Dessutom kan det hända att enskilda tjänster inte är tillgängliga eller att de är begränsade.

Användning av cookies

Cookies lagras på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk, tilldelas den webbläsare du använder och genom vilka viss information går till det organ som sätter cookien.

Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator. De bidrar till att göra internetutbudet som helhet mer användarvänligt och effektivt. Cookies används på den här webbplatsen, till exempel för att utvärdera besökarnas beteende på webbplatsen. Du kan konfigurera inställningarna i din webbläsare enligt dina önskemål och till exempel vägra att acceptera cookies från tredje part eller alla cookies. Observera att du då kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.

Google Analytics

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”). Google använder cookies. Den information som genereras av cookien om användarens användning av onlineerbjudandet överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Google är certifierat enligt Privacy Shield och erbjuder därmed en garanti för att den europeiska dataskyddslagstiftningen följs(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google kommer att använda denna information för vår räkning i syfte att utvärdera din användning av vår webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. Pseudonyma användarprofiler kan skapas från de bearbetade uppgifterna. Behandlingen av uppgifterna grundar sig på ditt samtycke i enlighet med artikel 6.6. 1 S. 1 lit. a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till detta med verkan för framtiden. Nedan beskrivs de återkallningsalternativ som du har tillgång till i detta syfte.

Vi använder endast Google Analytics med aktiverad IP-anonymisering. Detta innebär att användarens IP-adress förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där.

IP-adressen som överförs av användarens webbläsare sammanförs inte med andra uppgifter från Google. Användarna kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in sin webbläsarprogramvara i enlighet med detta; användarna kan också förhindra insamling av de uppgifter som genereras av cookien och som är relaterade till deras användning av online-erbjudandet till Google samt behandling av dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera webbläsarpluginet som finns tillgängligt under följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

För mer information om Googles användning av data, inställningar och alternativ för avstängning, se Googles sekretesspolicy(https://policies.google.com/technologies/ads) och inställningarna för visning av annonser från Google(https://adssettings.google.com/authenticated).

Som ett alternativ till webbläsartillägget eller i webbläsare på mobila enheter kan du klicka på den här länken för att förhindra att Google Analytics samlar in uppgifter på den här webbplatsen i framtiden:

[borlabs-cookie id=”google-analytics” type=”btn-switch-consent” /]

Analyser som avstår från att delta

Detta placerar en opt-out-cookie på din enhet. Om du raderar dina cookies måste du klicka på den här länken igen.
Det finns inget lagligt eller avtalsmässigt krav på att tillhandahålla de ovannämnda personuppgifterna. Utan dessa uppgifter är det dock inte möjligt att analysera, optimera och ekonomiskt driva vårt onlineutbud.

Samtycke till cookies med Borlabs Cookie

Vår webbplats använder Borlabs Cookie’s teknik för samtycke till cookies för att få ditt samtycke till att lagra vissa cookies i din webbläsare och för att dokumentera detta i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Leverantören av denna teknik är Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (nedan kallad Borlabs).
När du går in på vår webbplats lagras en Borlabs-cookie i din webbläsare, som lagrar de samtycken du har gett eller återkallat dessa samtycken. Dessa uppgifter delas inte med Borlabs cookie-leverantör.
De insamlade uppgifterna sparas tills du ber oss att radera dem eller raderar Borlabs-cookien själv, eller tills syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt. Obligatoriska lagstadgade lagringsperioder påverkas inte. Mer information om behandlingen av uppgifter i Borlabs Cookie finns på https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.
Användningen av Borlabs teknik för samtycke till cookies görs för att få de samtycken som krävs enligt lag för att använda cookies. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.6. 1 S. 1 lit. c GDPR.
[borlabs-cookie type=”btn-cookie-preference” title=”Ändra inställningar för cookies” /]

YouTube

Vår webbplats använder leverantören YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, representerad av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, för att integrera videor. När du öppnar en sida med inbäddade videor skickas din IP-adress normalt till YouTube och cookies installeras på din dator.

Vi har dock bäddat in våra YouTube-videor med det utökade dataskyddsläget (i det här fallet kontaktar YouTube fortfarande Googles Double Klick-tjänst, men enligt Googles sekretesspolicy utvärderas inte personuppgifter i processen). Detta innebär att YouTube inte längre lagrar information om besökare om de inte tittar på videon. När du klickar på videon överförs din IP-adress till YouTube och YouTube får reda på att du har tittat på videon. Om du är inloggad på YouTube kommer den här informationen också att tilldelas ditt användarkonto (du kan förhindra detta genom att logga ut från YouTube innan du tittar på videon).

För mer information om syftet och omfattningen av YouTubes insamling och behandling av uppgifter hänvisar vi till deras sekretesspolicy. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandlar också dina personuppgifter i USA och har anslutit sig till EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.”

Mottagare av personuppgifterna

I enlighet med lagen kommer dina personuppgifter att lämnas ut till följande företag inom EU:
Andra BAUHAUS-företag(https://www.bauhaus.info/gesellschaften) och deras orderbehandlare, vid behov, för ytterligare samråd, för ingående av önskade avtal eller för tillhandahållande av en annan tjänst och BAUHAUS AG:s orderbehandlare för IT-tjänster och för administration av webbplatsens backend.

Lagringens varaktighet

Vi lagrar dina uppgifter så länge som ändamålet kräver:

  • Serverloggfiler: 30 dagar
  • Google Analytics Cookie: 2 år

De registrerades rättigheter

Dina rättigheter som registrerad person garanteras på ett omfattande sätt av BAUHAUS-företagen.

Återkallande av samtycke

Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter i samband med användningen av denna webbplats kan du återkalla detta samtycke i enlighet med artikel 7.1 i den här förordningen. 3 DSGVO när som helst. Återkallelsen kan skickas via e-post till datenschutz@bauhaus.info eller skriftligen till ovanstående adress. Effekterna av återkallelsen är begränsade till att de berörda personuppgifterna inte längre kommer att behandlas i framtiden. En sådan återkallelse påverkar därför tillåtligheten av behandlingen av dina personuppgifter efter att du har meddelat oss detta. Observera att det i detta fall kan vara omöjligt att behandla uppgifterna i framtiden.

Rätt att invända mot behandling enligt artikel 6.6. 1 S. 1 lit. f) DSGVO

I enlighet med artikel 21.2.1 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (artikel 21.2.2). 1 p. 1 DSGVO rätten att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grundval av artikel 6.1 DSGVO av skäl som beror på din särskilda situation. 1 S. 1 lit. f) DSGVO.

Om du gör invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Andra rättigheter

Du har följande ytterligare rättigheter när det gäller dina personuppgifter som behandlas om respektive särskilda villkor är uppfyllda gentemot den personuppgiftsansvarige:

  • Den registrerades rätt till tillgång, artikel 15 i GDPR;
  • Rätt till rättelse, artikel 16 i GDPR;
  • Rätt till radering, artikel 17 i DSGVO;
  • Rätt till begränsning av behandling, artikel 18 i GDPR, och
  • Rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 i DSGVO.
  • Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR.
Uppdatering och ändring

Integritetspolicyn måste anpassas från tid till annan till de faktiska omständigheterna och till den rättsliga situationen. Kontrollera dataskyddsdeklarationen innan du använder vårt erbjudande för att vara uppdaterad om eventuella ändringar eller uppdateringar.

Stand: 15.08.2019

© 2024 - b!design - Ett kvalitetsmärke från