Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité. Chceme, abyste se u nás cítili bezpečně. Proto my a náš pověřenec pro ochranu osobních údajů dbáme na dodržování předpisů o ochraně osobních údajů, zejména evropského nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) a německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG). Níže bychom vás rádi informovali o účelech zpracování vašich údajů a o tom, jak můžete uplatnit svá práva. Prohlášení o ochraně osobních údajů je kdykoli k dispozici na kartě „Ochrana údajů“ v patě každé stránky.

Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby

B! Design je nabídka společnosti BAUHAUS. Zákaznický servis zajišťují společnosti BAUHAUS(https://www.bauhaus.info/gesellschaften) na základě dohody o společně odpovědných osobách ve smyslu čl. 26 odst. 1 písm. a) a b). 1 P. 1 GDPR. Ústředním kontaktním místem pro dotazy zákazníků nebo subjektů údajů týkající se ochrany údajů je

BAUHAUS AG
Pobočka Mannheim
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
Německo
Telefon: 0800 3905 000
E-mail: datenschutz@bauhaus.info.

Společnost BAUHAUS AG přebírá plnění práv subjektu údajů v souladu s GDPR (viz níže práva subjektu údajů).
Společnosti BAUHAUS předávají veškeré dotazy zákazníků a třetích stran týkající se ochrany údajů společnosti BAUHAUS AG. Přímé žádosti adresované pověřenci pro ochranu osobních údajů zůstávají nedotčeny. Podstatným obsahem dohody společně odpovědných osob ve smyslu čl. 26 odst. 1 S. 1 DSGVO lze nalézt na adrese: www.bauhaus.info/gemeinsam_verantwortliche.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pokud máte jako subjekt údajů dotazy týkající se nakládání s vašimi údaji podle zákona o ochraně osobních údajů, můžete své dotazy nebo připomínky položit dvěma způsoby:

  • V případě obecných dotazů týkajících se ochrany údajů a uplatnění práv subjektu údajů, jako je žádost o informace, kontaktujte prosím společnost BAUHAUS na adrese: datenschutz@bauhaus.info; a
  • V případě konkrétních dotazů se můžete kdykoli obrátit přímo na jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese: datenschutzbeauftragter@bauhaus.info.

Účel a právní základ zpracování údajů

Soubory protokolu serveru

Když navštívíte stránky www.bdesign-vinyl.de, webový server to automaticky zaznamená do tzv. protokolových souborů serveru. Tyto údaje zahrnují použitý prohlížeč, operační systém a dobu přístupu. Tyto údaje se používají pouze pro účely statistického vyhodnocování a z bezpečnostních důvodů (např. k objasnění případů zneužití nebo podvodu) a k provozu webových stránek. Právním základem pro zpracování údajů je čl.6 odst. 1 S. 1 lit. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je provoz a prezentace, jakož i zlepšování stability a funkčnosti našich webových stránek.

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů z vaší strany není zákonem ani smlouvou vyžadováno. Bez zpracování protokolových souborů serveru však nelze zaručit provoz a funkčnost našich webových stránek. Jednotlivé služby navíc nemusí být k dispozici nebo mohou být omezeny.

Používání souborů cookie

Soubory cookie se ukládají do vašeho počítače, když používáte naše webové stránky. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají na pevný disk, přiřazují se k používanému prohlížeči a jejich prostřednictvím se určité informace předávají orgánu, který soubor cookie nastavil.

Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Slouží k tomu, aby byla internetová nabídka jako celek uživatelsky přívětivější a efektivnější. Soubory cookie se na těchto webových stránkách používají například k vyhodnocování chování návštěvníků na webových stránkách. Nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat podle svých preferencí a například odmítnout přijímání souborů cookie třetích stran nebo všech souborů cookie. Vezměte prosím na vědomí, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Google Analytics

Používáme službu Google Analytics, která je poskytována společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Google používá soubory cookie. Informace vygenerované souborem cookie o využívání online nabídky uživatelem se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Společnost Google je certifikována v rámci štítu na ochranu soukromí, čímž poskytuje záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Společnost Google bude tyto informace používat naším jménem za účelem vyhodnocování vašeho používání našich webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Ze zpracovaných dat lze vytvořit pseudonymní uživatelské profily. Zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu podle čl.6 odst. 1 S. 1 lit. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Níže jsou popsány možnosti odvolání, které máte za tímto účelem k dispozici.

Používáme pouze službu Google Analytics s aktivovanou anonymizací IP. To znamená, že IP adresa uživatele je společností Google zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena.

IP adresa přenášená prohlížečem uživatele se nespojuje s jinými údaji společnosti Google. Uživatelé mohou ukládání souborů cookie zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; uživatelé mohou rovněž zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s využíváním online nabídky společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o používání údajů společností Google, nastavení a možnostech odhlášení naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google(https://policies.google.com/technologies/ads) a v nastavení zobrazování reklam společností Google(https://adssettings.google.com/authenticated).

Jako alternativu k doplňku prohlížeče nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních klikněte na tento odkaz, abyste v budoucnu zabránili shromažďování údajů službou Google Analytics na těchto webových stránkách:

[borlabs-cookie id=“google-analytics“ type=“btn-switch-consent“ /]

Odhlášení od analýzy

Tím se do vašeho zařízení umístí soubor cookie pro odhlášení. Pokud soubory cookie odstraníte, musíte na tento odkaz kliknout znovu.
Poskytnutí výše uvedených osobních údajů není zákonem ani smlouvou vyžadováno. Bez těchto údajů však není možná analýza, optimalizace a hospodárné fungování naší online nabídky.

Souhlas se soubory cookie u společnosti Borlabs Cookie

Naše webové stránky využívají technologii souhlasu se soubory cookie společnosti Borlabs Cookie k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie ve vašem prohlížeči a k jeho zdokumentování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (dále jen „Borlabs“).
Při vstupu na naše webové stránky se do vašeho prohlížeče uloží soubor cookie společnosti Borlabs, který uchovává souhlasy, které jste udělili, nebo odvolání těchto souhlasů. Tyto údaje nejsou sdíleny s poskytovatelem souborů cookie společnosti Borlabs.
Shromážděné údaje budou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání nebo dokud sami nevymažete soubor cookie společnosti Borlabs nebo dokud nezmizí účel jejich uložení. Povinné zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny. Podrobnosti o zpracování údajů společnosti Borlabs Cookie naleznete na adrese https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.
Použití technologie souhlasu se soubory cookie společnosti Borlabs se provádí za účelem získání zákonem požadovaných souhlasů s používáním souborů cookie. Právním základem je čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. c GDPR.
[borlabs-cookie type=“btn-cookie-preference“ title=“Změna nastavení souborů cookie“ /]

YouTube

Naše stránky používají k integraci videí poskytovatele YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, zastoupeného společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Když vyvoláte stránku s vloženými videi, vaše IP adresa je již odeslána do služby YouTube a do vašeho počítače jsou nainstalovány soubory cookie.

Naše videa na YouTube jsme však vložili s rozšířeným režimem ochrany osobních údajů (v tomto případě YouTube stále kontaktuje službu Google Double Klick, ale podle zásad ochrany osobních údajů společnosti Google se osobní údaje v tomto procesu nevyhodnocují). To znamená, že YouTube již neukládá informace o návštěvnících, pokud se na video nepodívají. Když na video kliknete, vaše IP adresa se přenese do služby YouTube a ta zjistí, že jste video zhlédli. Pokud jste přihlášeni ke službě YouTube, budou tyto informace přiřazeny také k vašemu uživatelskému účtu (tomu můžete zabránit odhlášením ze služby YouTube před zobrazením videa).

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů společností YouTube naleznete v jejích zásadách ochrany osobních údajů. Tam také najdete další informace o svých právech a možnostech nastavení ochrany soukromí: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje také v USA a přihlásila se ke štítu EU-USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.“

Příjemci osobních údajů

V souladu se zákonem budou vaše osobní údaje zpřístupněny následujícím společnostem v rámci EU:
Ostatní společnosti BAUHAUS(https://www.bauhaus.info/gesellschaften) a jejich zpracovatelé objednávek, v případě potřeby pro další konzultace, pro uzavření požadovaných smluv nebo pro poskytnutí jiné služby a zpracovatelé objednávek společnosti BAUHAUS AG pro IT služby a pro správu backendu webových stránek.

Doba uchovávání dat

Vaše údaje uchováváme po dobu, kterou vyžaduje příslušný účel:

  • Soubory protokolu serveru: 30 dní
  • Soubor cookie služby Google Analytics: 2 roky

Práva subjektů údajů

Vaše práva jako subjektu údajů jsou společnostmi BAUHAUS komplexně zaručena.

Odvolání souhlasu

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s používáním těchto webových stránek, můžete tento souhlas odvolat v souladu s čl.7 odst. 3 DSGVO kdykoli. Odvolání lze zaslat e-mailem na adresu datenschutz@bauhaus.info nebo písemně na výše uvedenou adresu. Účinky odvolání se omezují na to, že dotčené osobní údaje již nebudou v budoucnu zpracovávány. Takové odvolání má tedy vliv na přípustnost zpracování vašich osobních údajů poté, co jste nám je sdělili. Vezměte prosím na vědomí, že v takovém případě však již nemusí být v budoucnu možné dotčené údaje zpracovávat.

Právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. f) DSGVO

Podle čl. 21 odst. 1 odst. 1 DSGVO právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 DSGVO z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. 1 S. 1 lit. f) DSGVO.

Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Ostatní práva

V souvislosti se zpracovávanými osobními údaji máte následující práva, pokud jsou splněny příslušné zvláštní podmínky vůči správci:

  • Právo subjektu údajů na přístup, čl. 15 GDPR;
  • Právo na opravu, čl. 16 GDPR;
  • Právo na výmaz, článek 17 DSGVO;
  • Právo na omezení zpracování, čl. 18 GDPR, a
  • Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 DSGVO.
  • Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje GDPR.
Aktualizace a úpravy

Zásady ochrany osobních údajů je třeba čas od času přizpůsobit aktuálním okolnostem a právní situaci. Před použitím naší nabídky si prosím zkontrolujte prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste byli informováni o případných změnách nebo aktualizacích.

Stánek: 15.08.2019

© 2024 - b!design - Kvalitní značka od