Hälsosamt boende – certifierad lågförorening

b!design fokuserar på hållbar användning av råvaror för en hälsosam miljö på lång sikt, vilket bekräftas av Sentinel Haus Institute.
Rekommenderas av Sentinel Haus Institute

The Sentinel House:
Reviderad. Betygsatt. Släppt.

Låt oss erkänna att vi alla vill vara och leva hälsosamma. Det höga värdet av det egna välbefinnandet och den egna familjens välbefinnande är obestridligt och har ökat kontinuerligt under flera år. Vi tänker dock i första hand på områdena näring, kondition och välbefinnande. Varför inte golv? Det är just här som b!design kommer in i bilden: Få ett hälsosamt liv designgolv i dina fyra väggar – och andas lugnt! Golven från b!design är från vår partner –

Sentinel Haus Institut – testat, utvärderat och godkänt. Institutet är marknads- och kunskapsledande inom området byggnadshälsa. Och sammanställer de vetenskapliga rönen om inomhushälsa i ett omfattande nätverk. Dessa marknadsförs sedan genom praktisk tillämpning i byggnader av alla slag. Så du kan vara säker: Golvbeläggningar som testats av Sentinel Haus Institut har låga halter av föroreningar och är hälsosamma att leva med.

© 2024 - b!design - Ett kvalitetsmärke från