Zdravé bývanie – certifikát s nízkym obsahom znečisťujúcich látok

b!design sa zameriava na udržateľné využívanie surovín pre zdravé životné prostredie z dlhodobého hľadiska, čo potvrdil aj inštitút Sentinel Haus.
Odporúčanie inštitútu Sentinel Haus

Dom Sentinel:
Audit. Hodnotenie. Vydané.

Priznajme si, že všetci chceme byť zdraví a žiť zdravo. Vysoká hodnota osobného blaha a blaha vlastnej rodiny je nesporná a už roky sa neustále zvyšuje. Myslíme však predovšetkým na oblasti výživy, fitnes a wellness. Prečo nie podlahy? Práve tu prichádza na rad b!design: Získajte zdravý život navrhnite podlahy do svojich štyroch stien – a dýchajte pokojne! Podlahy b!design sú od nášho partnera –

Sentinel Haus Institut – testované, hodnotené a schválené. Inštitút je lídrom na trhu a v oblasti poznatkov o zdraví budov. A zhromažďuje vedecké poznatky o zdraví v interiéri v komplexnej sieti. Tie sa potom uvádzajú na trh prostredníctvom praktickej realizácie v budovách všetkých druhov. Takže si môžete byť istí: Podlahové krytiny testované inštitútom Sentinel Haus majú nízky obsah škodlivín a sú zdravé na život.

© 2024 - b!design - Značka kvality od