Záruka

Na kolekce b!design LVT, LVT-Premium, SPC a ECO poskytujeme 5letou PLNOU OBCHODNÍ ZÁRUKU.
PRO POUŽITÍ V SOUKROMÝCH DOMECH, ZÁRUKA VÝROBCE JE PLATNÁ 25 LET.

Rozsah platnosti

Za předpokladu, že podlaha byla udržována v souladu s informacemi v návodu k použití, používána v rámci stanovené třídy použití a instalována v souladu s pokyny k instalaci, vztahuje se záruka pouze na následující oblasti:

    1. Výrobní vady
    2. Delaminace
    3. výrazné, neobvyklé barevné odchylky a blednutí, pokud prkna nebyla vystavena přímému slunečnímu záření.

Ze záruky jsou vyloučeny:

  1. Běžné opotřebení, poškození způsobené úmyslně nebo úmyslně: Poškození v důsledku nesprávné instalace nebo údržby, chemického rozkladu v důsledku nevhodných čisticích prostředků, alkalických podkladů nebo poškození v důsledku hydrostatického tlaku, popálenin, prasklin, promáčklin, skvrn nebo ztráty lesku v důsledku běžného stárnutí nebo vnějších vlivů.
  2. Práce nebo náklady na odstranění poškozené podlahy a instalaci náhradní podlahy.
  3. Následné škody mohou vzniknout v případě omezení používání, zpoždění doby pronájmu atd., které souvisí s odstraněním nebo přemístěním dotčeného materiálu. Jakákoli další náhrada náhodných nebo následných škod je výslovně vyloučena.

Pokud následné škody nelze vyloučit z důvodu místních právních předpisů, mohou být omezení uvedená v bodě 2 použitelná pouze částečně. Touto zárukou se přiznávají zvláštní práva, nelze z ní odvozovat žádné další nároky nebo práva.

Tento záruční servis lze uplatnit pouze bezprostředním oznámením distributorovi/prodejci. K oznámení musí být přiložena kopie původní faktury a kompletně vyplněný reklamační protokol s obrázky, reklamaci může schválit pouze distributor/prodejce.

© 2022 - b!design - Kvalitní značka od