garanti

B!design LVT-, LVT-Premium-, SPC- og ECO-kolleksjonene leveres med 5 ÅRS FULL KOMMERSIELL GARANTI.
PRODUSENTENS GARANTI GJELDER I 25 ÅR FOR BRUK I PRIVATE BOSOMRÅDER.

omfang

Forutsatt at gulvet er vedlikeholdt i henhold til informasjonen i bruksanvisningen og brukt innenfor spesifisert serviceklasse og montert i henhold til monteringsanvisningen, dekker garantien kun følgende områder:

    1. produksjonsfeil
    2. delaminering
    3. Alvorlig, uvanlig fargevariasjon og falming forutsatt at plater ikke har vært utsatt for direkte sollys.

Følgende er ekskludert fra garantien:

  1. Normal slitasje, skade forårsaket med vilje eller forsett: skade fra feil installasjon eller pleie, kjemisk nedbrytning fra uegnede rengjøringsprodukter, alkaliske undergulv, eller skade på grunn av hydrostatisk trykk, brannskader, sprekker, bulker, flekker eller tap av glans på grunn av normalt aldring eller ytre påvirkninger.
  2. Arbeid eller arbeidskostnad for å fjerne det defekte gulvet og installere erstatningsgulvet.
  3. Følgeskader kan oppstå som følge av bruksbegrensninger, sene leietider osv. som er forbundet med fjerning eller flytting av det aktuelle materialet. Eventuelle ytterligere skader for tilfeldige skader eller følgeskader er uttrykkelig utelukket.

Hvis følgeskader ikke kan fravikes på grunn av lokale lovbestemmelser, kan begrensningene oppført under punkt 2 bare være delvis gjeldende. Spesifikke rettigheter er knyttet til denne garantien, og ingen ytterligere krav eller rettigheter kan utledes fra den.

Denne garantitjenesten kan bare kreves ved å umiddelbart varsle salgspartneren/forhandleren. Meldingen skal vedlegges kopi av originalfaktura og fullstendig utfylt reklamasjonsrapport med bilder Garantikravet kan kun godkjennes av salgspartner/forhandler.

© 2022 - b!design - Et kvalitetsmerke fra